Internetowy sklep p造towy z p造tami na zamówienie   Jak zamówi ? : Wysy趾a i p豉tno軼i : FAQ : O firmie : Kontakt
Regulamin

1. W豉軼icielem sklepu internetowego prowadzonego przy pomocy witryny www.cdnazamowienie.pl jest firma:
CDnazamowienie.pl z siedzib przy ul. Sucharskiego 14/1 43-200 Pszczyna
NIP: 6381615516REGON: 241045533, Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny    11768/2008
2. Zamówienia mo積a sk豉da za pomoc formularza dost瘼nego na stronie sklepu oraz za pomoc poczty elektronicznej.
3. Zamówienie jest zrealizowane pod warunkiem, 瞠 towar jest dost瘼ny w magazynie lub u dostawców Sklepu.
4. Do ka盥ego zamówienia do陰czany jest paragon fiskalny lub na 篡czenie faktura
5. Towar wysy豉ny jest za po鈔ednictwem Poczty Polskiej
6. Wysy趾a nast瘼uje po odnotowaniu uiszczenia przez kupuj帷ego nale積o軼i.
7. Klient mo瞠 wybra form p豉tno軼i.
P豉tno嗆 za zakupion p造t mo積a uregulowa przelewem, gotówk przy odbiorze osobistym, przekazem pocztowym, p豉tno軼i elektroniczn lub kart.
 „Rozliczenia transakcji kart kredytow i e-przelewem przeprowadzane s za po鈔ednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”

8. Sprzedaj帷y nie pobiera kosztów wysy趾i.
9. Kupuj帷y mo瞠 odebra zakup osobi軼ie.


Reklamacje i zwroty:
Klientowi przys逝guje prawo do z這瞠nia reklamacji w sklepie w zwi您ku z niezgodno軼i towaru z umow.
Kupuj帷y musi zg這si niezgodno嗆 towaru z umow w przeci庵u dwóch miesi璚y od wykrycia niezgodno軼i.

Reklamowany towar nale篡 dostarczy na adres podany w pkt.1 regulaminu.

Notatk zawieraj帷 powód reklamacji nale篡 umie軼i w przesy販e pocztowej lub dostarczy j na pi鄉ie w dowolny sposób.
Sprzedawca  ma  obowi您ek  przyj璚ia  ka盥ej  reklamacji i  jej  rozpatrzenia  w  terminie  maksymalnie  14  dni  kalendarzowych  o  ile  zosta豉  zg這szona przed  up造wem 2 lat od wydania towaru. W przypadku zakupu towaru u篡wanego okres ten wynosi 1 rok.

Niezgodno嗆 towaru z umow nale篡 zg這si nie pó幡iej ni 2 miesi帷e po jej wykryciu.


W przypadku uwzgl璠nienia reklamacji sprzedaj帷y zobowi您uje si zwróci nale積o嗆 za zakup na konto bankowe kupuj帷ego (lub w inny umówiony wspólnie z kupuj帷ym sposób)
Towar mo瞠 te zosta wymieniony na taki sam, pe軟owarto軼iowy (je郵i klient sobie tego 篡czy).

Kupuj帷y mo瞠 bez podania przyczyny
odst徙i od umowy i zwróci zakup.
W takim przypadku kupuj帷y powinien poinformowa sprzedawc o odst徙ieniu od umowy w ci庵u 14 dni od otrzymania towaru.

Zgodnie z prawem w.w przepis nie ma zastosowania gdy opakowanie p造ty CD/DVD zosta這 ju otwarte (zosta豉 zerwana folia lub inne zabezpieczenie p造ty).

Zwracany towar nale篡 odes豉 najpó幡iej w ci庵u 14 dni od odst徙ienia od umowy na adres podany w pkt.1 regulaminu.


W przypadku zaistnienia okoliczno軼i zobowi您uj帷ych sprzedaj帷ego do zwrotu nale積o軼i klientowi, s
przedaj帷y zwraca pieni康ze kupuj帷emu nie pó幡iej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania o鈍iadczenia

Sprzedaj帷y zwraca 鈔odki przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 kupuj帷y, a je郵i konsument wybra sposób dostarczenia rzeczy inny ni najta雟zy zwyk造 sposób dostarczenia oferowany przez przedsi瑿iorc, przedsi瑿iorca nie jest zobowi您any do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Przedsi瑿iorca ma obowi您ek niezw這cznie przes豉 konsumentowi na trwa造m no郾iku potwierdzenie otrzymania o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy.

Umowa jest uwa瘸na za niezawart, a konsument  ponosi odpowiedzialno嗆 za zmniejszenie warto軼i rzeczy b璠帷e wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj帷y poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zamówienia s realizowane maksymalnie w czasie 14 dni roboczych.
Czas realizacji to czas w jakim sprzedaj帷y skompletuje zamówienie i przeka瞠 je do wysy趾i.

Dane osobowe s chronione zgodnie z ustaw "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
Dane wykorzystywane s wy陰cznie w celu realizacji zamówienia.

Polityka prywatno軼i:

 - Jedynym podmiotem korzystaj帷ym przy realizacji zamówienia z danych osobowych klienta jest: CDnazamowienie.pl Piotr 奸u篡雟ki z siedzib przy ul. Sucharskiego 14/1 43-200 Pszczyna NIP: 6381615516REGON: 241045533

 - Dane osobowe podawane przez klienta traktowane s jako poufne i nie s widoczne dla osób nieuprawnionych.

 - Dane osobowe przetwarzane s

 a.zgodnie z przepisami dotycz帷ymi ochrony danych osobowych.

 b. wy陰cznie w celu niezb璠nym do zrealizowania zamówienia i ewentualnego wystawienia faktury i realizacji obowi您ków przewidzianych prawem (dokumenty ksi璕owe, reklamacje)

- Ka盥a osoba, której dane dotycz ma prawo dost瘼u do:


Twoje dane osobowe przetwarzamy wy陰cznie do celów niezb璠nych, na podstawie odpowiedniej przes豉nki zgodnej z RODO. W ka盥ym czasie w zwi您ku z przetwarzaniem tych danych przys逝guj Ci nast瘼uj帷e prawa: prawo dost瘼u do danych – maj Pa雟two prawo do informacji o zakresie i celu przetwarzania Pa雟twa danych osobowych prawo do sprostowania danych – maj Pa雟two prawo do poprawy danych prawo do bycia zapomnianym – maja Pa雟two prawo do trwa貫go usuni璚ia danych prawo do ograniczenia przetwarzania danych – maj Pa雟two prawo wstrzymania przetwarzania danych, np. do czasu ich poprawienia lub wyja郾ienia celu i zakresu przetwarzania prawo do przenoszenia danych – maja Pa雟two prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych w formacie umo磧iwiaj帷ym odczyt maszynowy prawo do sprzeciwu – maj Pa雟two prawo wyrazi sprzeciw dotycz帷y przetwarzania danych prawo do sprzeciwu dotycz帷ego profilowania – maj Pa雟two prawo do wyra瞠nia sprzeciwu wykorzystania Pa雟twa danych do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pa雟twa danych

 - Nie wysy豉my wiadomo軼i o charakterze reklamowym i promocyjnym, nie udost瘼niamy danych osobowych klientów nikomu.

 - Dane klienta przetwarzane s do momentu zrealizowania zamówienia.

 - Nie uzyskujemy danych od podmiotów trzecich


W przypadku jakichkolwiek pyta dotycz帷ych Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatno軼i, prosimy o kontakt cdnazamowienie@onet.pl


Szczegó造 w zak豉dce Polityka Prywtno軼i na stronie gównej:


**********************************
POPRZEDNIA WERSJA REGULAMINU, OBOWI╴UJ。A do 25/12/2014

1. W豉軼icielem sklepu internetowego prowadzonego przy pomocy witryny www.cdnazamowienie.pl jest firma:
Melodicmole.com z siedzib przy ul. Sucharskiego 14/1 43-200 Pszczyna
NIP: 6381615516REGON: 241045533, Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny    11768/2008
2. Zamówienia mo積a sk豉da za pomoc formularza dost瘼nego na stronie sklepu oraz za pomoc poczty elektronicznej.
3. Zamówienie jest zrealizowane pod warunkiem, 瞠 towar jest dost瘼ny w magazynie lub u dostawców Sklepu.
4. Do ka盥ego zamówienia do陰czany jest paragon fiskalny lub na 篡czenie rachunek
5. Towar wysy豉ny jest za po鈔ednictwem Poczty Polskiej
6. Wysy趾a nast瘼uje po odnotowaniu uiszczenia przez kupuj帷ego nale積o軼i.
7. Klient mo瞠 wybra form p豉tno軼i.
P豉tno嗆 za zakupion p造t mo積a uregulowa przelewem, gotówk przy odbiorze osobistym, przekazem pocztowym, p豉tno軼i elektroniczn lub kart.
 „Rozliczenia transakcji kart kredytow i e-przelewem przeprowadzane s za po鈔ednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”

8. Sprzedaj帷y nie pobiera kosztów wysy趾i.
9. Kupuj帷y mo瞠 odebra zakup osobi軼ie.


Reklamacje i zwroty:
Klientowi przys逝guje prawo do z這瞠nia reklamacji w sklepie w zwi您ku z niezgodno軼i towaru z umow.
Kupuj帷y musi zg這si niezgodno嗆 towaru z umow w przeci庵u dwóch miesi璚y od wykrycia niezgodno軼i.

Reklamowany towar nale篡 dostarczy na adres podany w pkt.1 regulaminu.
Notatk zawieraj帷 powód reklamacji nale篡 umie軼i w przesy販e pocztowej lub dostarczy j na pi鄉ie w dowolny sposób.
Sprzedawca  ma  obowi您ek  przyj璚ia  ka盥ej  reklamacji i  jej  rozpatrzenia  w  terminie  maksymalnie  14  dni  kalendarzowych  o  ile  zosta豉  zg這szona przed  up造wem 2 lat od wydania towaru. W przypadku zakupu towaru u篡wanego okres ten wynosi 1 rok.
Niezgodno嗆 towaru z umow nale篡 zg這si nie pó幡iej ni 2 miesi帷e po jej wykryciu.

W przypadku uwzgl璠nienia reklamacji sprzedaj帷y zobowi您uje si zwróci nale積o嗆 za zakup na konto bankowe kupuj帷ego.
Towar mo瞠 te zosta wymieniony na taki sam, pe軟owarto軼iowy (je郵i klient sobie tego 篡czy).

Zgodnie z Ustaw z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny" kupuj帷y mo瞠 bez podania przyczyny odst徙i od umowy i zwróci zakup.
W takim przypadku kupuj帷y powinien poinformowa sprzedawc o odst徙ieniu od umowy w ci庵u 10 dni od otrzymania towaru.

Zgodnie z prawem w.w przepis nie ma zastosowania gdy opakowanie p造ty CD/DVD zosta這 ju otwarte (zosta豉 zerwana folia lub inne zabezpieczenie p造ty).
Zwracany towar nale篡 odes豉 najpó幡iej w ci庵u 14 dni od odst徙ienia od umowy na adres podany w pkt.1 regulaminu.

W przypadku skorzystania z mo磧iwo軼i odst徙ienia od umowy bez podania przyczyny koszt odes豉nia towaru pokrywa kupuj帷y.
W przypadku zwrotu reklamacyjnego koszt zwrotu pokrywa sprzedawca.

W przypadku zaistnienia okoliczno軼i zobowi您uj帷ych sprzedaj帷ego do zwrotu nale積o軼i klientowi, zwrot ten nast瘼uje maksymalnie w ci庵u 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru.

Zamówienia s realizowane maksymalnie w czasie 14 dni roboczych.
Czas realizacji to czas w jakim sprzedaj帷y skompletuje zamówienie i przeka瞠 je do wysy趾i.

Dane osobowe s chronione zgodnie z ustaw "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
Dane wykorzystywane s wy陰cznie w celu realizacji zamówienia.
********************

[CDnazamowienie.pl 2012 ver. 1.0] NIP: 6381615516 REGON: 241045533                                                                               Regulamin